Bokova siťovka - Vítej zde

Vítejte na stránkách věnovaných mé osobě, zájmům a zábavě. Není to nic převratného, ale Internet je složen z maličkostí a ty mé jsou zde vkládané od roku 1999. Takže pokud máte zájem se projít po mém světě, pokračujte po odkazech pod modrou čárou. Jen na vysvětlení udávám o čem projekty jsou.

Jiří "Wabi" a Mirko "Miki" Ryvola - je web věnovaný těmto trampským bardům a snaží se pokrýt celou jejich tvorbu.
Georg Emanuel Opiz a Paříž roku 1814 - povídání o jednom malíři a jedné době.
Kamenáč Bill - je kompletně přepsaná kniha Dala Stivense o bájném zálesákovi.
Historický popis oblečení a zbraní ruských vojsk - obrázky ruské carské armády (tzv. Viskovatov) ve vysokém rozlišení.
Canyoning v Sierra de Guara - jsou zápisky z našeho dávného výletu za canyoningem do Španělska.
Bolševické Rusko - knihy, které popisují meziválečný život v Rusku jaký doopravdy byl a nikdo jim zde nevěřil.
Brněnská plotna a její hantýrka - literatura k brněnskému hantecu.
Pocta astronautovi - moje malá vzpomínka na Gustava Broma a Jurie Gagarina.
Dobrovolná sdružení v SSSR sloužící jako lidské zdroje pro RKKA - krátká stať o tomto tématu.
Moje utrpení v Trasslerově domě v Brně za přítomnosti Francouzů od 15. listopadu 1805 do 10. ledna 1806 - Kajetán Unterweeger - Deník KU, který popisuje Francouzskou okupaci Brna (zveřejněno se souhlasem překladatele Dušana Uhlíře).
Švédové u Brna roku 1645 - Dr. František Šujan - Obléhání Brna Švédy za Třicetileté války.
Vojenská historie - stránky Česko - Slovenské asociace přátel vojenské historie - jedno z mých hobby.


Wabi & Miki Ryvola  Opiz  Canyoning  Kamenáč Bill  Pocta astronautovi  Bolševické Rusko  Vojenská historie  Historie ruských vojsk  Brněnská plotna  Dobrovolníci   Moje utrpení  Švédové u Brna  Móda doma

Vladislav Mařa
725 295 029
Email