pan Gustav Brom

Gustav Brom

vlastni jméno Gustav Frkal 
* 22.05. 1921 Veľké Leváre (Slovensko) + 25.09. 1995 Brno

  

Pocta astronautovi

Jaromír Hnilička / Pavel Pácl
Ostrava, 12.dubna 1961
zpívá Gustav Brom

 

Celý svět slyšel tu zprávu TASSu,
celý svět zanechal hovoru,
celý svět vyskočil od rozhlasu
a zdvihl pohledy nahoru.

Dobrý den, majore Gagarine
tak jsme se tedy už dočkali
celý svět připil vám rudým vínem
lidé vám ze zdola mávali.

Vyřiďte prosím na Měsíci
vyřiďte mezi hvězdami
co chceme všichni dneska říci
že přijdem brzo za vámi.

Já to tak zazpívat nedovedu,
trémou se třese mi dneska hlas.
Máte prý, majore, dvacet sedum
a svět je mladý podle vás.

Vyřiďte prosím na měsíci
vyřiďte mezi hvězdami
co chceme dneska všichni říci
že brzo přijdem za vámi.

Já to tak zazpívat nedovedu,
trémou se třese mi dneska hlas.
Máte prý, majore, dvacet sedum
a svět je mladý podle vás.

 

k poslechu ve formátu .wma .ra .mp3
notový zápis


autentická nahrávka komunikace Země s Vostokem 1
intro (ru) (eng)
komunikace kosmodromu s J.Gagarinem
zpráva z TASSu

věnováno panu Gustavu Bromovi, Jaromíru Hniličkovi a majoru Juriji Gagarinovi

boko@boko.cz