BOLŠEVICKÉ RUSKO - knihy o popřevratovém Rusku

      Při cestě Ruskem jsem se od kamaráda Petra (tímto mu i děkuji) dozvěděl o knize Bolševický ráj, která již ve dvacátých letech minulého století popisovala nefalšovaný život v bolševickém Rusku. Díky jeho povídání jsem se snažil knihu sehnat a přečíst, což se podařilo a jelikož se jedná (dle mne) o zajímavé téma, můžete se s ním na těchto stránkách seznámit i vy. Postupně budu  přidávat i další knihy s podobnou problematikou.
      Připadá mi neuvěřitelné, jak realisticky zachytili autoři ve svých knihách život různých skupin lidí (a tříd) v Rusku. Podle všeho jim však zde nikdo nevěřil - že by takové špatnosti a nešvary mohli být vůbec pravdivé a čtenáři to považovali za lži a pomluvy. To je moje jediné vysvětlení, jinak si nedovedu vysvětlit vlnu obdivu vůči bolševickému Sovětskému svazu, kterou nelze schovat jen za slovanskou vzájemnost.
      Snad zde nepobouřím nikoho zanedbáním autorských práv, ale těmito knihami nedisponuje ani většina knihoven. Komunistům se je podařilo takřka důkladně vymítit.

      Tyto stránky nemají sloužit k dehonestování socialistického Ruska samotného, přál bych si, aby sloužily k pochopení tohoto "tragického" vývoje státu a obyčejného ruského lidu. Měli by osvětlit proč si tuto cestu lide zvolili (či jim byla vnucena) a proč se ukázala jako slepá. Neubráním se zde k nahlédnutí i do předchozích pokusů o revoluci v carském Rusku, ale mělo by to být asi jen rámcově, nebo spíše co knihy dají.

      Pokud byste měli tip na nějakou starou knihu, o které si myslíte, že má stejné téma a měla by zde být - zašlete mi její název a autora emailem. Děkuji.


Bolševický ráj (1920) (.pdf 30 Mb) - Henryk Zapotockyj (pseudonym pro Vincence Červinku a Romana Čecha)
Vincenc Červinka na Wikipedii.

Bolševický ráj - uvodBolševický ráj - obsah - 1Bolševický ráj - obsah - 2


Tragédie Ruska (1922) (.pdf 42 Mb) - Vincenc Červinka
Vincenc Červinka na Wikipedii.

Tragédie Ruska


Psychologie bolševismu (1924) (.pdf 34 Mb) - Jindřich Kolowrat - Krakovský
Jindřich Kolowrat - Krakovský na Internetu.

Psychologie bolševismuPsychologie bolševismu_obsah


Pád carské vlády (1919) (.pdf 14 Mb) - Vladimír Galaktionovič Korolenko - překlad Vincenc Červinka
Malý úvod o Rusku aneb co předcházelo bolševickému převratu. Vladimír G. Korolenko na Wikipedii.


V sovětských žalářích - Vzpomínky odsouzence na smrt (1931) (.pdf rozpracováno) - Vladimír Brunovskij - překlad Vincenc Červinka
В. Бруновский - Дело было в СССР - Странички из воспоминаний бывшего "смертника" (1928) - kniha vyšla v Rusku až v roce 1993!


Studenti, láska, Čeka a smrt (1938) (po domluvě s nakladatelem, který souhrnné dílo nově vydává, byl sken stažen) - Alexandra Rachmanová - překlad František Hrbek
Doposud v Rusku nevydaná kniha! Deník ruské dívky v období 1916 až 1920.


Jak jsem byl bolševikem! (1921) (.pdf 5 Mb) - Venouš Huňáček - Dolejš ("pseudonym" Josefa Skružného) - kresby Josef Lada
Povídka pro malé odlehčení tématu ze stejnojmenné sbírky.


Návrat ze Sovětského svazu (1936) (.pdf 6 Mb) - André Gide - překlad Bohumil Mathesius.
Rozčarování nositele Nobelovy ceny za literaturu z cesty po Sovětském svazu. André Gide a Bohumil Mathesius na Wikipedii


Další knihy už jsou sehnány! Těšte se na další 3 perly.

Zde je jen počítadlo
boko@boko.cz
2010 (update 7/2011)