T.O. Zlatý klíč   Camp č.2

Spatřila světlo světa v únoru 1956. Z původních pěti osadníků se osada rozrostla na pětadvacet bojovníků a squaws, rozvátých po sedmi tu- i cizozemských městech. Otcovskou rukou osadě vládne šerif Miki.

Jak se dovídáme z dobře informovaných pramenů, je Zlatý klíč prokazatelně jednou z nejmovitějších osad v republice. Co vítěz mnoha klání v trampském zpívání a vydavatel vlastních zpěvníků a knih je T.O.ZK majitelkou dvoupatrové weekendové villy s bassenem, saunou a služebnictvem, soukromého letiště a vzducholodi, potažené pro udrženi trampského koloritu maskovaným hedvábím. Rozsáhlý revír v Bílých Karpatech, motorová jachta ( 1. cena v soutěži Chomutov 1963 ) a přepychové  oděvy osadnictva, pořízené z honorářů a tantiém, už jen doplňují obrázek této blahobytné osady.

Pravou lahůdkou pro sběratele informací o Zlatém klíči jest zpráva. která před časem došla : Klíčáci se objevili v hermelínových kanadách, s kajčími spacáky a  brokátovými uzdami. Hle, kam vede píle! Fakt, že osadu je možno potkat v kempech slunného jihu a pod širákem, jak na ohni si vaří k večeři dvě malé ryby, lze považovat  pouze za rafinované maskování obrovského bohatství, které si Zlatý klíč pod vlajkou trampingu nashromáždil.

Úvodní strana