Test pro zasvěcené znalce trampské moderní hudby   zadáno při Potlachu v Malostranské besedě (použito z FolkTime)
Miki Ryvola

1)  Slova "...táhnou zas, táhnou zas..." pocházejí z

a) dětského rozpočítadla z Appalačských hor
b) bojového hymnu Indiánů Huronů v překladu Miloslava Jakuba Langra
c) populárního popěvku „Komplikovaná fraktura čéšky kolenní“ od Antonína Maxmiliána Linharta

2)  Výrazem "kapodastr" označujeme:

a) akutní zánět hlasivek
b) kazatele dnes již zaniklé sekty Dastrů vyznávajících orchestrion
c) přístroj k výrobě strun z bizoních střev

3)  Legendární klasik moderní trampské písně Kid - Velinský má v současné době hodnost:

a) podporučík
b) generálmajor
c) desátník – absolvent

4)  "Porta" je:

a) seminář trampských funkcionářů s mezinárodní účastí
b) festival populárních melodií pořádaný v Bratislavě
c) hliněný tovar, typický pro krušnohorské hrnčíře

5)  Kam byste zařadili píseň "Týden končí, víkend začíná":

a) do moderního trampgrássového countrybeatového folk-rocku
b) mezi zlidovělé písně probuzeneckých kantorů
c) do rozhlasové Zákruty

Úvodní strana