Naším ženám    8.3.1983   (228)

Hudba a text: Wabi Ryvola
Vikině

Ženám jak je dobře známo
není koneckonců dáno
aby jejich ambice
překročily hranice
Muži totiž jak je zřejmé
mají šance skoro stejné
jenže jejich ambice
překračují hranice

Pak je ovšem nasnadě
kdo pracuje v zahradě
kdo se stará o děti
kdo dá mlíko kotěti
kdo umeje nádobí
kdo vyprázdní nádoby
komu se to nelíbí
ať nám čelo políbí

Ženám jak je dobře známo
není příliš volna přáno
musí ať je den či noc
pořád volat o pomoc
Muži ovšem což se neví
nejsou příliš dutolebí
slejzají se na pivo
jako švábové

Muži ovšem koumáci
ví jak zabrat za práci
protože jim nevoní
sedávají na koni
Mají dobrých úmyslů
víc než těch svejch nesmyslů
když se děti koupají
zrovna bedny šoupají

Úvodní strana