Muráň    4.6.1965   (32)

Hudba a text: Wabi Ryvola

Přes hřebeny dolů na úbočí
údolím, kde laň se neotočí
jdeme s uzdou na Muráň
Od stálého deště zplihlé vlasy
mokré zuby, obočí i řasy
jdeme s uzdou na Muráň

Bílé skály píseň vrací
k nám sem, k nám na camp
Velká Hrdzavá se ztrácí
tmavým soumrakem
Staré myslivně se oči klíží
veranda praská, okna spí
Měsíc na náš oheň shlíží
na tvář nám padá modrý svit

Praská dřevo pod slunečním žárem
náš camp stojí na potoce malém
který mizí v hlubinách
Údolím teď sekery jen zvoní
dřevo sosny nejkrásněji voní
když ho schroupá táborák

Na Muráň, když měsíc v noci kouká
stříbrná je každá horská louka
jako skály v údolí
Starý hrad se zachmuřeně diví
kde se vzalo tolik divných lidí
kterým rosa nevadí

Úvodní strana