Jak Rychlé šípy pomohli babičce    12.5.1983   (230)
(bývalé slavné operetní divě)

Hudba a text: Wabi Ryvola

Po ulicích obtížena stářím
babička se vleče chudičká
kolem jdoucím sympatickým tvářím
neukápne ani slzička
kdopak ví z těch elegantních lidí
že ji kdysi znával celej svět
teď se za ni její děti stydí
i když by jí měly závidět

Ale co to někdo za ní letí
těžkou tašku hbitě bere sám
Místo nevděčných sobeckých dětí
Rychlonožka český Sandokan
přes ulici pozorně ji vede
doma čistým klůckem vytírá
Babiččiny vlhké oči šedé
milosrdná mlha zastírá

Kamarádi kamarádi
kolik lásky k člověku
je skryto v každém z nás
Kamarádi kamarádi
humanismu není žádnej špás
Kamarádi kamarádi
vždyť nám bude brzy padesát
Kamarádi kamarádi
kdopak bude příběhy
dál o nás dětem psát?

Jarka Metelka se zatím snaží
do pořádku babičce dát byt
na vařiči žebírko se smaží
Rychlonožka brouká novej hit
Oprášili babičce i věnce
zaplašili všech důchodců stín
Babička si stěžuje jen tence
kdypak vám to chlapci oplatím

Ano Rychlé šípy jsou zas tady
Mirek Dušín schůzku otvírá
Červenáček okno do zahrady
kvůli smogu rychle zavírá
Zahájil tím jubilejní schůzku
tři tisíce pět set šedesát
Jindra Hojer zapíná si blůzku
aby slavný přednes referát

Úvodní strana