Ej, ohník zahorel (Cesta zarúbaná)       

Hudba: lidová
Text: Miki Ryvola
Přehrát

Ej, ohník zahorel tam kde vetry vejú
ej, ohník zahorel tam kde vetry vejú
|: Sebehli sa trempy
sebehli sa trempy
pri kytare pejú :|

Ej, kolem ohníka modrá chasa stojí
ej, kolem ohníka modrá chasa stojí
|: Pištolu pri boke
pištolu pri boke
ej, každý sa ji bojí :|

Ej, obuch zasvišťal na zelenej lučce
ej, obuch zasvišťal na zelenej lučce
|: Bili sa tam trempy
bili sa tam trempy
ej, bili sa tam prudce :|

Ej, už sa něbijú enem slovy repcú
ej, už sa něbijú enem slovy repcú
|: Cesta zarúbaná
cesta zarúbaná
ej, domluvit sa něchcú :|

Ej, vedú trampašou, žeuleza jim dauli
ej, vedú trampašou, žeuleza jim dauli
|: Lebo pri ohníke
ej, pikle umlúvali :|

Ej, prišli trampáši do našej dědiny
ej, prišli trampáši do našej dědiny
|: Naozaj tam robja
ej, ruozné voloviny :|

Za pár

Úvodní strana