Černá řeka   20.2.1965   (28)

Hudba a text: Wabi Ryvola
Přehrát

Tu řeku znám, co o ní vyprávíš, děvče mé
v mládí jsem u ní často býval
Ty víš jak hučí kaňonem peřeje
tam, kde jsem míval malý srub

Já dobře znám proud řeky proklaté, děvče mé
často jsem o ní chlapcům zpíval
když kouř jejich ohňů blizzard hnal na západ
každý měl v očích zlatý kov

Jak dobře znám píseň staré River Black, ó my girl
každou noc o ní se mi zdává
vždyť můj srub nad kaňonem stál zcela sám
a já slýchal v bouři hochů křik

Ta řeka zlá má pod peřejí hrob, děvče mé
málokdo projel její víry
a tam pod skalami leží kamarádí mí
sám jsem jim z bedny stloukal kříž

Vím, že se vrátím ke své River Black, ó my girl
tam kde jsem prožil svoje mládí
Kdo jednou slyšel River Black temně řvát
ten se k ní musí vrátit zas

Úvodní strana