Jak mladí zajistili v Leskotíně turismus   Tramp 11 / 69
Wabi

Jednoaktová crazy-tragedie se zpěvy a tanci.

Motto: /Autentická novinová zpráva/

Před nádražím začal vlastní průběh turistického srazu. Písnička nenechala nikoho na pochybách, že tato neděle bude patřit mladým. Vítězné družstvo dostalo za odměnu dvacet vuřtů.

Osoby:

Jirka Kutil - předseda skupiny mladých v Leskotíně

Španihel - znalec folkloristiky v okolí hradu Praštilov

Čmáradlo - pes soudruha Španihela

Dále: Bodrý venkovan, venkované, mladí, požárníci atd.

1 obraz: Klubovna místní skupiny mladých v Leskotíně

Jirka /čte usnesení/ - "Nu vida, to je ono, co nám scházelo do plné náplně našeho naplnění náplně usnesení o životě skupiny." /Mlaskne rozkoší./

/Otevře imaginární okno a zařve:/

"Soudruzi! Sem! Zahajme schůzi! Jest nové usnesení! Pojďme a uveďme ho v život!"

/Do místnosti se trousí mladí s dychtivým výrazem ve tváři a v očích./

Jirka /vzrušeně/ - "Soudruzi! Máme nové usnesení! Pojďme v neděli do přírody!"

Všichni o překot: "Ano! To jest ono! To nám chybělo! Pojďme! Juj, jak se těšíme! To bude pěkné plnění usnesení!" a podobně.

2 obraz:

Nádraží u hradu Praštilov. Z vlaku spořádaně vystupuje skupina mladých z Leskotína, jedoucí uvésti v život usnesení o turismu. Všichni mají pumpky, placaté čepice /Jirka má nejplacatější/ vaky, batohy a rance, děvčata jsou krojována, ozývá se bujarý hovor, šprýmy, jako např.: "Soudruhu předsedo, řekni osm!" "Osm!" "Máš na hlavě jalovici!" A podobně. Všichni se smějí, ale tak, aby nerušili ostatní cestovatele. Probíhá krátká politická desetiminutovka, přehled denního tisku. Konečně mladí vyrážejí směrem ke hradu Praštilov.

3 obraz:

Výlet probíhá přesně podle programu až do té doby, než si Jirka Kutil stoupne na vyčnívající kámen ze zdi hradu Praštilov, ten se pod ním uloupne, spadne hradní věž a v troskách celého hradu nalézá hrdinskou smrt pes Čmáradlo, který patří místnímu znateli folklóru a lidových vypravědel Španihelovi. Ten je odvážen do nemocnice, ale na valníku místního JZD se ještě pozvedne k výroku:

"Ano, můj pes zahynul, ale můj kraj, lepá to výspa folkloristiky je obohacena o novou zříceninu!" Mladí po tomto extempore odchází do Pohostinství Jednoty LSD v místě, kde se pod dojmem události na hradě opijí, svléknou místní provozovatelku do spodního prádla, přepadnou hasičskou kolnu a ruční stříkačkou vyprázdní celý místní rybník na budovu Pohostinství, kde zatím orgie dostoupí vrcholu. Jirka Kutil totiž, vášnivý to nepřítel alkoholu, jsa podnapilý, bojuje proti této zhoubě lidstva tím, že ji zapaluje, čemuž pochopitelně provozovna neodolá. V záři požáru pronáší nakonec Jirka Kutil heslo: "Ano, soudruzi, ve spojení s fyzickou připraveností se nám podařilo prakticky dokázat, co znamená turismus!" Načež padá, stržen proudem hasičské stříkačky a odváží ho čekající sanitka záchytné stanice. Mladí zatím tančí hasí, tančí twist za zvuků místní dechové kapely, zpívajíce jaře: "Muziky muziky, twist, twist, twist, vy pěkně hrajete, twist, twist, twist" a opodál se skupina dívenek pokouší o striptease za zvuku lámajících se krovů. Kolem stojící venkované se bodře usmívají pod fousy a jeden z nich to nakonec řekne za všechny: "Jen haste, mladí, haste! Naše obec vám to nikdy nezapomene, jak jste to vzali za správný konec!" "Jen houšť a větší kapky!"

Opona pomalu padá a když už je skoro dole, chytne jásavým plamenem. Na rampu vystoupí jeden z malých v plynové masce a zahovoří:

"Všichni do přírody!"

Konec

/Veškerá práva postoupena nezištně skupinám mladých na našem venkově./

Úvodní strana