T
ak to je mapa oblasti Huesca a ta červená tečka je Rodellar

Mapa1 Mapa2