Ohromný vichr            zpět

  V těch dávných dnech se v Riverine kolikrát zvedl takový vichr, že když nějaký pes otevřel tlamu a štěkal, obrátilo ho  to naruby. A nebylo nic zvláštního, když některý farmář přijel domů a zjistil, že celou farmu, chalupu, větrník, ohradu, kůlny, stáje a hráze mu to svinulo jako obrovský kus linolea. Zem byla úrodná, ale možná že by se Riverina  nikdy nedočkala osídlení, neobjevit se tam náhodou Kamenáč Bill a neukázat těm křupanům, jak se má s tím vichrem  zacházet. 
  První, co Kamenáč podnikl, když si zabral šest set čtyřicet akrů, bylo, že si udělal pár set uzemňovacích kotev, které  vážily každá deset tun, a zahákoval je na řetězy s články tlustými jako stehno jeho šedivého plnokrevníka Bílého oblaka. 
  "Ať mě spletou a upečou, jestli mi tyhle kotvy farmu neudrží," povídal Kamenáč, když byl hotov. 
  Nepočítal s tím velikánským vichrem. 
  Za týden nato, když se na Bílém oblaku vracel z cesty do města, objevil svou farmu dvě stě stop ve vzduchu, rozvinutou jako ohromný kouzelný koberec, jak odplouvá rychlostí třiceti uzlu za hodinu a vleče za sebou těch pár set kotev a vyrývá velikánské drny ze sousedovic pozemku. 
  "Ať mě roztočí a pustí!" zařval Kamenáč. ,,To ať jsem setsakra prokletej!" A nasadil Bílému oblaku ostruhy a cvalem vyrazil za svou farmou. Vichr foukal o pár uzlů rychleji, když uviděl, jak se Kamenáč s Bílým oblakem ženou, a kotvy se kymácely skoro úplně nad zemi. A jedna zadní kotva zametla do vzduchu venkovní záchodek i s malým chlapečkem vevnitř. Jeho tatínek a dva strýčkové osedlali koně a vpadli do řady za Kamenáčem.
  A dvě přední kotvy sebraly kurník a seník a jejich majitele osedlali koně a vyrazili za tatínkem, dvěma strýčky a za Kamenáčem. Vichr zafoukal silněji a tři zadní kotvy zas pro změnu sebraly koně s kočárkem a pana s šedými vousy, co ho řídil, dědečka, který klímal na přední verandě v houpacím křesle, a krůtu, která seděla na snůšce vajec. Příbuzní toho staříka s šedými vousy, co řídil kočárek, a toho dědečka, co seděl v křesle, a majitel krůty a těch vajec, všichni sedlali koně a s rámusem vyráželi v řadě za ostatními. 
  A Kamenáč prudčeji zabodl ostruhy a vichr zadul víc a kotvy letěly dál a lapaly do vzduchu lidi a věci, a když už byla farma odváta sto mil, všecky kotvy byly plné a čtyři stovky příbuzných a majitelů se tloukly za Kamenáčem a chrlily na něho poklony. 
  Na farmě se mezitím Kamenáčovy ovce a krávy pásly, krávy bučely, poněvadž měly plná vemena, pšenice klíčila, větrník se točil a pumpoval vodu a holubi lítali a kroužili nad špejcharem. A jak se farma valila směrem na Kościuszkovu horu, začal Kamenáč uvažovat, jestli by se nedalo s té hory skočit na farmu a hospodařit na ní na obloze. A když poslouchal ty zdvořilůstky, co teď na něho řval v kočárku ten stařík s šedým plnovousem, ten druhý dědek v houpacím křesle, chlapeček na záchodě a ti ostatní zaháklí na kotvách, pomyslel si Kamenáč, že by se snad přece jenom měl pokusit dostat na farmu. A když vzal v úvahu ty poklony, co za ním hulákali příbuzní těch dvou starých dědků a toho chlapečka na latríně, majitel krůty a její snůšky vajec a ty čtyři stovky majitelů všelijakých kurníků, stodol, sil, kočárků, šňůr na prádlo, záchodků, kůlniček, ovocných stromů a toho ostatního, co teď viselo na kotvách, rozhodl se Kamenáč, že se na farmu dostat prostě musí. A ještě rázněji pobídl koně ostruhami a jako šipka vyrazil do svahu Kościuszkovy hory, koleny přinutil Bílého oblaka ke skoku přes mezeru, která tak zívala, že by si měla dát ruku před ústa, a dopadl na farmu akorát.
  Ohromný vichr se tak dožral, že začal foukat o dobrých deset uzlů rychleji. Jedna kotva ustřihla špičku Kościuszkovy hory, půl tuctu ostatních se zachytilo na svazích a odvleklo horu tři mile, než ji pustilo. Farma se zvedla o míli do vzduchu a kotvy se volně rozhoupaly. 
  Kamenáčovy krávy k němu s bučením přiběhly a povalily ho, psi na něho skákali, holubi ho pleskali po tvářích a přející posádka na kotvách na něho povzbudivě volala. 
  "Ať se scvrknu a spletu," zařval Kamenáč, vyskočil na nohy, rozběhl se, zapřáhl bulíky a jednu za druhou vytáhl nahoru kotvy, vyprázdnil je a zase spustil. Když s tím byl hotov, čítal úlovek patnáct chlapů, pět ženských a tři děcka, dvě stě dvacet tři slepice, třicet krůt, jedenadvacet tuctů vajec, sedmnáct záchodků, sedm kurníků, patnáct stodol, deset kůlniček, devatenáct sil, třináct kočárků a bryček, sedm fotelů, osmnáct telegrafních tyčí, šestatřicet větrníků, třiačtyřicet ovocných stromů, třiadevadesát rezervních kol ke kočárkům, vozíkům a bryčkám, devětasedmdesát šňůr na prádlo, některé i s prádlem a různými maličkostmi, tři sta jedenáct chcíplých koček a větší krámy ze sedmnácti smetišť. 
  "Utluču té a upeču!" štěkal dědek s šedivými vousy. "Zakroutím ti krk, jestli s náma okamžitě nepřistaneš!" 
  "Dej se olemovat a na noc podkasat!" odpověděl mu Kamenáč a tahal se za kníry. Pak vyrazil a vtáhl nahoru deset nejdelších kotev a spojil je dohromady.
  "Hnáty ti zpřerážím a zblbnu tě! Já to dám k soudu!" křičel šedivý plnovous, když se dostával přes palubu. "Vyrvu tě i s kořenem a zkroutím jak houžvičku! Já půjdu k advokátovi!" řval druhý dědek, když položil nohu na zem. "Hnáty ti zpřerážet, zaživa tě upíct, vyrvat tě s kořenama, zakroutit ti chřtán! Na to jsou paragrafy!" ječeli ostatní, když opouštěli plovoucí farmu. 
  Kamenáč se rozhodl, že příštích pár let udělá lip, když bude sedlačit na nebi. Odběhl a podojil krávy, uvázal psy, nakrmil holuby, zapřáhl koně a zoral pole, která ležela ladem, spravil postroje a nářadí. 
  Ohromný vichr byl tak zastrašený, že foukal jemněji a o moc uzlů pomaleji a farma plula ve velkých kruzích nad Austrálií. Jenom že jeden den byla nad Kościuszkovou horou a mlíko zamrzalo kravám ve vemeně a vzešlé obilí zašlo, a příště se octla nad Lázněmi Alice a mlíko se uvařilo dřív než je Kamenáč stačil vydojit a zasetá kukuřice se v zemi upražila. Kamenáč ji později prodal jako kalorku k snídani, jenomže jak říkal je na nebi, aby sedlačil, a ne aby továrničil. 
  "Ať se v tejdnu rozprsknu na čtyři doby!" křičel Kamenáč a tahal se za knír. Vyškubal si všechny vousy po levé straně, než se mu rozsvítilo a dostal nápad udělat si kormidlo, vysoké dvě stě stop, z toho zinkovaného plechu na silech, kolnách, stodolách a záchodech, co je měl vypůjčené. Potřeboval tři bulíky a dva páry koní, aby tím kormidlem otočil. Příštích par měsíců udržoval Kamenáč farmu, aby se houpala nad Riverinou, poněvadž tamní podmínky dobře znal. 
  Nějaký čas bylo podnebí v Riverine dobré, ale  pak přišlo sucho. Kamenáč zakormidloval k severnímu pobřeží, ale zjistil, že tam to taky za moc nestojí, až na jedno malé místečko. Bylo tak malé a farma letěla tak rychle, že se na ní udržela dobrá sezóna vždycky jenom pár minut. "Hrom do mě uhoď a roztřiskej mě!" křičel Kamenáč a vyškubal si celý knír, než zdokonalil nebeské kotvy. 
  Potom už měl celou záležitost v hrsti. Příští tři léta měl sklizně náramné, když se s farmou pohyboval po kraji, zavěšoval se na dešťové mraky a zůstával na místech, kde počasí bylo dobré. Knír mu zase narostl a vydržel mu dlouho. Vichr už byl tak zakřiknutý, že se nezmohl na nic kloudnějšího než na jemný vánek. 
  Koncem pátého roku všecky kůlny, stodoly, sila, kurníky, záchodky a fotely, co měl vypůjčené, zrovna tak jako jeho vlastní byly napěchovány zrním. "Ať mě olemujou a na noc podkasaj, jestli já teď  nejsem na koni!" povídal Kamenáč, když se díval na svou plovoucí farmu. Vichr ho uslyšel a byl z toho tak skleslý, že foukal míň a jemněji a o moc uzlů pomaleji a farma začala klesat třicet tisíc stop na Austrálii. 
  "Ať se roztočím a rozprsknu, vždyť ty všecky soudy, co na mě čekají, mě zničí!" zařval Kamenáč a zakormidloval nad střední Austrálii. Vichr si zacpal uši a foukal o moc uzlu pomaleji a farma klesala o dalších třicet tisíc stop a jedna přední kotva sebrala chlapíka s děvčetem, jak spolu v bryčce utíkali z domova. A jejich příbuzní, co se tloukli za nimi, cválali teď za Kamenáčem. A pro změnu zas tři zadní kotvy ukradly kompletní školu i s žáky a s panem učitelem, starou babičku v houpacím křesle a prasečí chlívek. A jejich příbuzní a majitelé všichni sedlali koně a vyráželi za Kamenáčem a jeho farmou, až se z nich kouřilo. A kotvy dal smetaly a chňapaly, a když byly plné, farma pomalu klesla do Austrálie. 
  "Ať mě upečou, jestli tě nepoženu k soudu!" křičel mladý párek a jejich osmadvacet příbuzných, stará babička a všichni ostatní dohromady. 
  "Hnáty ti zpřerážet, zaživa tě upíct, vyrvat tě z kořene, zakroutit ti chřtán!" křičel dědek s bílými vousy, starší o pět let, a mladík, co ho to sebralo na záchodě, a ti ostatní. "Ať nám hnáty přerazí, jestli my tě nezruinujem!" 
  A taky že ho zruinovali, takový člověka čeká vděk, a to jediné, co měl Kamenáč za to, že ty křupany naučil, jak porazit ohromný vichr, byla zkušenost. 

zpět